Zespół

Zespół projektu „Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie” składa się z Zespołu Projektowego, interdyscyplinarnej Rady Doradczej i Sieci Partnerów Projektu. Zespół tworzą badacze i badaczki mediów, przedstawiciele mediów oraz organizacje i profesjonaliści pracujący na rzecz różnorodności, inkluzywności i sprawiedliwości społecznej w mediach.

Zróżnicowany zespół ekspertów i ekspertek o różnych umiejętnościach, wiedzy i kontaktach daje gwarancję nie tylko pomyślnego zrealizowania badań terenowych, ale również koncepcyjnego i empirycznego udoskonalenia dziedziny badań nad mediami i dziennikarstwem.

Zespół Projektowy

Projekt jest prowadzony przez  dr Gretę Gober (kierowniczka projektu), której zainteresowania naukowe koncentrują się na kulturze produkcji, komunikacji i stosunkach władzy oraz tożsamościach w organizacjach medialnych i szerzej w branży medialnej. W skład zespołu projektowego wchodzą również współbadacze i asystenci naukowi. Współbadaczka dr Anna Jupowicz-Ginalska (2022-2023) wnosi do projektu teoretyczne i praktyczne podejście do zarządzania mediami oraz polaryzacji mediów oraz wspiera zarządzanie projektem. Współbadacz dr hab. Michała Głowackiego (2021-2022) wnosi wiedzę z zakresu polityki medialnej, zarządzania i kultury innowacji. Asystentka naukowa Małgorzata Druciarek (2021-2022) poza wsparciem administracyjno-badawczym, służy znajomością polityki równościowej i zarządzania różnorodnością.

Greta Gober (ona/jej)

Kierowniczka projektu

dr Greta Gober

Kierowniczka Projektu (PI).

Od wielu lat Dr Greta Gober pracuje na arenie międzynarodowej, zajmując się kwestiami równości płci i różnorodności w mediach, w tym jako: Badaczka Gościnna w Centrum Badań Genderowych na Uniwersytecie w Oslo (2009-2011), stażystka w Wydziale Mediów i Ochrony Danych w Radzie Europy, stypendystka Fulbrighta na Wydziale Gender i Studiów Kobiecych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (2011-2012), post-doc na Wydziale Mediów, Uniwersytetu Sztokholmskiego (2018-2021), a ostatnio jako adiunktka na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytetu Warszawskiego (2021-2023). Greta jest wiceprzewodnicząca sekcji ECREA ds. Płci, Seksualności i Komunikacji (2021-2024). W latach 2020-22 była wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet w Radiu i Telewizji (IAWRT).

Anna Jupowicz-Ginalska

Współbadaczka (2022-2023)

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Prof. UW na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współbadaczka (2022-2023)

Anna specjalizuje się w marketingu medialnym/zarządzaniu mediami, polaryzacją mediów i wpływie nowych technologii na odbiorców. Jest autorką blisko 60 publikacji naukowych oraz aktywną uczestniczką ponad 60 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Doświadczona recenzentka tekstów naukowych. Członkini Rady Redakcyjnej Journal of Media Business Studies, Rady Recenzentów Future Internet, Social Sciences i Sustainability oraz członkini Rady Naukowej czasopism Dziennikarstwo i Media oraz Styles of Communication. Redaktorka naczelna serii Komunikacja społeczna i media.

Michał Głowacki

Profesor nadzwyczajny, Współbadacz (2021-2022)

dr hab., Michał Głowacki

Prof. UW na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współbadacz (2021-2022)

Michał jest wielokrotnym stypendystą i był zaangażowany w kilka dużych europejskich projektów badawczych, m.in. w Danii (The Danish Agency for International Education, CIRIUS, 2007), Norwegii (Research Council of Norway, 2008), Szwecji (The Swedish Institute, 2008), USA (Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, 2013–2014) i Belgii (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 2020–2021). Jego ostatni projekt „Organisational Culture of Public Service Media: People, Values and Processes”, który prowadził wraz z prof. Lizzie Jackson w latach 2015-2019, zidentyfikował pilną potrzebę zmian organizacyjnych w mediach publicznych. Jest redaktorem naczelnym Central European Journal of Communication.

Małgorzata Druciarek

Magistra socjologii, Asystentka naukowa (2021-2022)

Małgorzata Druciarek

Magistra socjologii, Asystentka naukowa (2021-2022)

Małgorzata od ponad 12 lat zajmuje się problematyką równouprawnienia płci. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu badań, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, analizowaniu równego traktowania kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego oraz ewaluacji polityk publicznych. Jest autorką licznych artykułów i raportów dotyczących partycypacji politycznej kobiet, godzenia pracy z życiem rodzinnym, kobiet na rynku pracy, w tym w mediach, udziału kobiet w procesach decyzyjnych, przemocy na tle płciowym. Małgorzata pracuje jako ekspertka krajowa dla takich instytucji jak Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Komisja Europejska, Parlament Europejski, ODIHR OBWE, Unia Międzyparlamentarna.

Rada Doradcza

Międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół ekspertów i ekspertek odgrywa kluczową rolę w pomyślnej realizacji projektu. Rada Doradcza bierze udział w konsultacjach metodologicznych i teoretycznych ram projektu, doradza przy doborze organizacji medialnych objętych badaniem oraz pomaga przy rozpowszechnianiu wyników.

Julie Posetti (ona/jej)

Doktora, Zastępczyni Wiceprezesa i Globalna Dyrektorka ds. Badań w Międzynarodowym Centrum Dziennikarzy (ICFJ), Wielka Brytania.

dr Julie Posetti (ona/jej)

Doktora, Zastępczyni Wiceprezesa i Globalna Dyrektorka ds. Badań w Międzynarodowym Centrum Dziennikarzy (ICFJ), Wielka Brytania.

Julie pochodzi z Australii i mieszka w Oksfordzie w Anglii. Jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką i naukowczynią pracującą od ponad trzech dekad w obsarze bezpieczeństwa dziennikarzy, wolności mediów, mediów i płci, dziennikarstwa i dezinformacji oraz cyfrowej transformacji dziennikarstwa. Przed dołączeniem do ICFJ w 2019 r. kierowała Projektem Innowacji Dziennikarskich w Instytutucie Badań nad Dziennikarstwem Reutersa, gdzie nadal zajmuje stanowisko Starszej Pracownik Naukowej.

Sandra Subel (ona/jej)

Globalna Dyrektorka ds. Różnorodności i Inkluzywności w Axel Springer, Niemcy.

Sandra Subel (ona/jej)

Globalna Dyrektorka ds. Różnorodności i Inkluzywności w Axel Springer, Niemcy.

Sandra jest pasjonatką zarządzania zmianą z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. W Axel Springer, firmie medialnej i technologicznej działającej w ponad 40 krajach na całym świecie, koncentruje się na budowaniu i wdrażaniu holistycznej strategii różnorodności, równości i inkluzywności dla całej grupy. Przed dołączeniem do Axel Springer pracowała w Accenture w obszarach innowacji i zarządzania zmianą. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University.

Tarek Virani

Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Zachodniej Anglii w Bristolu, Wielka Brytania

Prof. Tarek Virani

Profesor nadzwyczajny
w Laboratorium Przemysłów Kreatywnych
Zastępca dyrektora Centrum Badań nad Kulturami Cyfrowymi (DCRC)
na Uniwersytecie Zachodniej Anglii w Bristolu, Wielka Brytania.

Tarek był zaangażowany w wiele projektów badawczych przemysłu kreatywnego i kulturalnego w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują wiele obszarów, w tym wpływu Covid-19 na sektor kreatywny, odporność organizacji w sektorze, politykę kulturalną, włączenie społeczne w sektorze kulturalnym, zmieniający się charakter pracy kreatywnej i kulturalnej na arenie międzynarodowej i wiele innych.

Margaret Amaka Ohia-Nowak (ona/jej)

Adiunktka w Katedrze Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

dr Margaret Amaka Ohia-Nowak (ona/jej)

Adiunktka w Katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, koordynatorka Centrum Języka Inkluzywnego w Diversity Hub, prezeska w firmie szkoleniowo-badawczej Word Idea, Polska.

Margaret jest polsko-nigeryjską konsultantką i edukatorką ds. walki z rasizmem, ekspertką językową i certyfikowaną trenerką międzykulturową. Jej praca koncentruje się na ułatwianiu rozmów na temat rasy i leczeniu urazów rasowych poprzez pracę somatyczną i emocjonalną oraz NVC (komunikację bez przemocy). Jest także redaktorką naczelną Słownika Polonii Empatycznej, członkinią zarządu Stowarzyszenia Polonii Pochodzenia Afrykańskiego oraz członkinią Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Sayaka Osanami Törngren

Profesora nadzwyczajna w Malmö Instytucie Badań nad Migracją, Różnorodnością i Opieką Społeczną, Szwecja

Prof. Sayaka Osanami Törngren

Profesora nadzwyczajna w Migracji Międzynarodowej i Stosunkach Etnicznych oraz adiunktka w Malmö Instytucie Badań nad Migracją, Różnorodnością i Opieką Społeczną, Szwecja.

Sayaka uzyskała tytuł doktor w dziedzinie migracji i studiów etnicznych w 2011 roku i jest zaangażowana w badanie migracji międzynarodowych i stosunków etnicznych. Jej badania i publikacje dotyczą rasy, rasizmu, relacji międzyludzkich, tożsamości i reprezentacji.

Yasir Mirza (on/jego)

Globalny Dyrektor ds. Różnorodności i Inkluzywności, Financial Times, Wielka Brytania

Yasir Mirza (on/jego)

Globalny Dyrektor ds. Różnorodności i Inkluzywności, Financial Times, Wielka Brytania.

Yasir dołączył do Financial Times w czerwcu 2021 r. jako Globalny Dyrektor ds. Różnorodności i Inkluzywności. Przed Financial Times w BBC Studios opracował strategię różnorodności i integracji oraz uruchomił Sieć Rzeczników Integracji. Wcześniej, w Guardian News & Media Group, Yasir opracował i uruchomił program Guardian's Citizen Reporting, działający na rzecz osób marginalizowanych na świecie.

Christian Christensen

Profesor dziennikarstwa na Wydziale Mediów Uniwersytetu Sztokholmskiego, Szwecja

Prof. Christian Christensen

Profesor dziennikarstwa na Wydziale Mediów Uniwersytetu Sztokholmskiego, Szwecja.

Badania Christiana dotyczą relacji pomiędzy whistle-blowing, transparentnością, dziennikarstwem i polityką (z naciskiem na WikiLeaks), a także islamofobią i wykorzystywaniem mediów społecznościowych w pracy politycznej i dziennikarskiej. Obecnie prowadzi projekt badawczy dotyczący mediów i grup mniejszościowych w Sztokholmie podczas epidemii COVID (finansowany przez Szwedzką Radę ds. Badań Zrównoważonego Rozwoju). Regularnie publikuje w międzynarodowych mediach, w tym The Guardian, Washington Post, Le Monde Diplomatique, Al Jazeera i innych.

Karen Donders

Profesora na Vrije Universiteit w Brukseli, Dyrektorka ds. Zaangażowania Publicznego w VRT, Belgia

Prof. Karen Donders

Profesora na Vrije Universiteit w Brukseli, Dyrektorka ds. Zaangażowania Publicznego w VRT, Belgia.

W 2020 roku została mianowana dyrektorką ds. zaangażowania publicznego w VRT, mediach publicznych we Flandrii. Jej praca koncentruje się na europejskiej polityce medialnej i innowacjach w mediach publicznych.

Sieć Partnerów Projektu

Praktyczna wiedza na temat zarządzania różnorodnością jako innowacją w dziennikarstwie będzie tworzona, udostępniana i rozpowszechniana z pomocą Sieci Partnerów, w tym instytutów badawczych, organizacji medialnych i profesjonalistów oddanych idei inkluzywności i sprawiedliwości społecznej w mediach.

Ukrayina.pl

Ukrayina.pl to serwis dla Ukraińców mieszkających w Polsce, tworzony przez Gazeta.pl we współpracy z redakcją ukraińskiego dziennika Express.

Onet

Onet to jeden z największych i najbardziej opiniotwórczych polskojęzycznych portali internetowych, popularny w kategorii informacja i opinia. Onet powstał w 1996 roku, od 2012 roku jest własnością Ringier Axel Springer Polska.

Diversity Hub

Diversity Hub działa na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu usprawnienie efektywnego zarządzania różnorodnością w organizacjach, w jego głównych wymiarach takich jak: wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, różnice międzykulturowe itp.

OKO.press

OKO.press to non-profit zajmujący się dziennikarstwem śledczym i weryfikacją faktów, stworzony w celu obrony wolności słowa i zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do informacji w Polsce.

Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest polskim think tankiem, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu.

Agora S.A.

Jedna z największych spółek medialnych w Polsce, działająca od 1989 roku. Różnorodność i otwartość to wartości, które stanowią integralną część działalności biznesowej i polityki zatrudnienia Agory i jej spółek z grupy kapitałowej.