Zarządzanie Różnorodnością w Redakcji

Projekt „Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie” ma na celu znalezienie i zbadanie przypadków innowacyjnego podejścia do zarządzania różnorodnością, realizowanych przez organizacje medialne w celu zwiększenia różnorodności dyskursywnej swoich redakcji, tak wśród (współ)pracowników, jak i produkowanych przez redakcję treści.

Społeczeństwa europejskie zmieniają się w szybkim tempie, ale postępy w dywersyfikacji europejskich redakcji są powolne. Potrzebne są zatem innowacje w zarządzaniu różnorodnością i talentami, a praktyczna wiedza na temat wdrażania innowacyjnych podejść do zarządzania różnorodnością w redakcjach przyczyni się do tego, że dziennikarstwo pozostanie kamieniem węgielnym zdrowych demokracji i otwartych społeczeństw.

Projekt jest finansowany z Funduszy Norweskich – Program Badań Podstawowych – POLS, obsługiwanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i prowadzony jest na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt uzyskał akceptację Komisja Rektorska Uniwersytetu Warszawskiego ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się tutaj (w języku angielskim) i tutaj (w języku polskim).

Nasz zespół

Projekt jest prowadzony przez dr Gretę Gober (PI), której zainteresowania naukowe koncentrują się na kulturze produkcji, komunikacji i stosunkach władzy oraz tożsamościach w organizacjach medialnych i szerzej w branży medialnej. Współbadaczka, dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska wnosi do projektu  teoretyczne i praktyczne podejście do zarządzania mediami i polaryzacji mediów oraz wspiera zarządzanie projektem. 

dr Greta Gober
dr Greta Gober

Kierowniczka Projektu (PI)

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska
dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Współbadaczka

Newsy

Przeczytaj najnowsze NEWSY dotyczące realizacji projektu.

Potrzebujesz więcej informacji?